NAJAVA 29. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Dvadesetdeveta sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za ponedeljak,  30.01.2017. godine. Na dnevnom  redu 29. sednice Opštinskog veća ukupno je 13 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa  27. i 28. sednice  Opštinskog veća slede,  Utvrdjivanje Predloga Odluke o izmena i Osnivačkog akta  Javnog preduzeća “Polet” Plandište, utvrdjivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Statuta Javnog preduzeća “Polet” Plandište, utvrdjivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o organizacija Opštinske uprave Opštine Plandište.

Nakon toga većnici će razmatrati Predlog Pravilnika o organizacija i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Plandište, Predlog Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana u Opštini Plandište kao i  Predlog Zaključka o pokretanju postupka za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta u Opštini Plandište za 2017. godinu.

Na dnevnom redu nove, 29. Sednice Opštinskog veća opštine Plandište je i Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Plandište za 2017. godinu, Predlog Plana javnih nabavki za 2017. godinu, Predlog  Izveštaja o korišćenju budžetskog fonda u 2016. godini – sredstva za finansiranje unapredjenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Plandište i Predlog Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Plandište za 2017. godinu.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.

 

x

Takođe pogledajte ...

JAVNI POZIV ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 59. Statuta opštine ...

Facebook