PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Na osnovu člana 14. Zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu („Sl.glasnik RS”, br. 101/2005 i 91/2015), a u vezi sa članom 80. Zakona o radu („Sl.glasnik PC” br. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), člana  80. stav 2. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“ 16/2008, 17/2012, 3/2015), Načelnik Opštinske uprave donosi Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu.

Kompletan pravilnik možete pogledati ovde.

 

x

Takođe pogledajte ...

Obaveštenje za korisnike usluga JP Polet Plandište

Javno preduzeće Polet iz Plandišta upućuje obaveštenje korisnicima njihovih usluga, da će ...

Facebook