img_20161030_134249

IZVEŠTAJ SA 34.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

ODOBRENA ISPLATA NAGRADA NABOLJIM STUDENTIMA

Na poslednjoj, 34. sednica Opštinskog veća opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac, a u čijem radu je učestvovalo osam većnika, u sazivu sednice bilo je 12 tačka dnevnog reda ali je na predlog predsedavajućeg, dnevni red dopunjen sa još 3 tačke. Nakon usvajanje zapisnika sa 31., 32. i 33 sednice Opštinskog veća, većnici su prvo razmatrati Odluku o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektivanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad u delu koji se odnosi na osnovni kapital Zavoda čiji je vlasnik 100% Autonomna pokrajina Vojvodina. Po rečima izvestioca za ovu tačku dnevnog reda, Opština Plandište kao suosnivač ima osnivački ulog u iznosu od 0,2%, odnosno 80.042,71 dinara što je znatno manje nego što bi bio iznos za bilo kakvo angažovanje Zavoda za Opštinu. Inače, više od 30 opština u Vojvodini je prihvatilo da bude suosnivač JP „Zavoda za urbanizam” Vojvodine.

Nakon toga, Većnici su razmatrali i usvojili Odluku o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JP „Polet” Plandište i Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Bela Crkva. Program poslovanja JP „Polet” Plandište za 2017. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Polet” Plandište za 2017. godinu. Na dnevnom redu je bilo i Razmatranje izmene Statuta Narodne biblioteke Plandište i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Statuta Narodne biblioteke Plandište, u vezi sa čim je izvestilac rekao da se izmene odnose na broj članova Upravnog i Nadzornog odbora koji če ubuduće umesto pet, brojati po tri člana.

Na dnevnom redu 34. sednice Veća opštine Plandište bio je i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije opštine Plandište kao i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište.

U vezi sa ovom tačkom, izvestilac je rekao da je uslove za nagradu u iznosu od 50.000,00 dinara ispunilo 19 studenta, jedan na doktorskim, tri na master i 15 na osnovnim studijama. Ove školske godine, novčanu pomoć od 5.000,00 dinara mesečno za period od 10 meseci, dobiće 32 studenta prve godine državnih fakulteta koji su ispunili uslove konkursa.

Na 34. sednici Opštinskog veća, većnici si razmatrati Predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Plandište kao i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za upravljanje migracijama u okviru čega je rečeno da je do izmene došlo zbog promene izvršnog organa jedinice lokane samouprave i načelnika policijske policijske uprave.

Većnici su razmatrali i usvojili i Predlog Zaključka o usvajanju Druge izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu. Izmene se odnose na nove javne nabavke koje će se raditi zbog donacije koju je opština Plandište dobila za „Adaptaciju i sanaciju objekta – svlačionice za fudbalere u Velikoj Gredi” i za „Adaptaciju Doma kulture u Miletićevu”.Većnici su razmatrati i Izveštaj o radu Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja u 2016. godini.

U okviru ove tačke, izvestilac je rekao da je u 2016. bilo 21 zahtev za naknadu štete nastale usled ujedna napuštenih životinja i da se iz godine u godinu broj zahteva povećava. Isplaćeni iznos od 400.000,00 dinara, drastično je smanjen u poređenju sa isplaćenom nakandom za štetu do 2015. godine. Poređenja radi, u 2014. godini , za 12 zahteva za isplatu naknade štete, isplaćeno je 880.000,00 dinara.

Većnici su bili informisani i o dinamici isplata zarada zaposlenima koji se finansiraju iz budžeta.Višegodišnja praksa isplate zarada ubuduće će biti usklađena sa važećim propisima. Pretposlednja i poslednja tačka su Zahtevi i molbe građana i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

 

x

Takođe pogledajte ...

fudbal-slike-3-660x330

Fk Sloga pobedila

21.04.2018 22.kolo Vojvodjanska liga – ISTOK Stadion : FK SLOGA, Plandište Gledalaca ...

Facebook