CENTAR ZA SOCIJALNI RAD – PLANDIŠTE

Većina nas nije ni svesna koje su sve delatnosti ovog centra, a ni veličine hrabrosti, snage, humanosti, i ljubavi  koji svaki od zaposlenih u ovom centru daje i  bori  za dobrobit drugih. Svakodnevno iz ovih kancelarija izlaze priče sa dobrim krajem, a nekad i sa lošim.

Centar za socijalni rad delatnost je socijalni rad, porodično pravna zaštita i starateljstvo sa nadležnostima iz zakona o

  • socijalnoj zaštiti,
  • Zakon o maloletnim čioniocima krivičnih dela
  • I Krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica
  • Drugih zakona o oblasti odluke o pravima SO Plandište.

 

Naš Centar za socijalni nema gerento mogućnosti, jer naš centar još uvek nema licencu za to, ali jako dobro sarađuju sa Novim Sadom, tako da naši korisnici nisu uskraćeni što se tiče toga.

Ono što je bitno za našu sredinu, jeste to što naš centar ima MOBILNI TIM – koji čini dva stručna radnika koja su 24h pasivno dežurna.

Zadatak ovog mobilnog tima jeste da saslušaju, da prepoznaju nasilje, da preuzmu sve hitne intervencije, i da iznesu pismeni izveštaj policiji  i tužilaštvu.

Ovaj tim se odaziva na pozive korisnika, policije, Doma zdravlja, škole, tužilaštva,vrtiće, i na anonimne pozive. Ovaj tim sprečava nasilje u porodici i vršnjačko nasilje.

U predhodnoj godini zabeleženo je oko 70 intervencija ovih pasivnih intervencija.

Kada su u pitanju maloletna lica ili ugroženi, oni se po potrebi šalju u ustanove sigurne kuće ili u hraniteljske porodice.

Centar za socijalni rad u Plandištu sarađuje sa Domom za duševno obolela lica; oni nude prihvatilište za odrasla i stara lica, i uglavnom ove usluge koriste tokom zimskih perioda.

  1. godine je smešteno 7 odraslih osoba.

U ovom centru zaposleni tvrde da imaju odličnu saradnju sa policijom i Domom zdravlja, i dodaju da bez ovakvih karika sistem ne bi funkcionisao.

Ovaj centar i ovi divni ljudi zaposleni u njemu su omogućili svoj deci sa invaliditetom paketiće do svoje 18te godine. U poslednje dve godine kompanija “Naftagas” donira i pomaže oko obezbeđivanja paketića, a takođe pomaže i Crveni Krst Plandište.

Tokom dečje nedelje deca takođe dobijaju paketiće, Crveni Krst pomaže oko Novogodišnjih paketića, a istoj toj deci je obezbeđeno i divno druženje sa našim Plandištanskim bajkerima.

To su deca sa intelektualnim teškoćama, zatim višestruka ometenost, organski invaliditet, autizam, slepo dete, deca roditelja sa invaliditetom i deca koja su pretrpela težak oblik zlostavljanja i oduzeta od roditelja. 90% ove dece su iz porodica koji su korisnici novčane socijalne pomoći.

Po podacima iz 2016. godine ima 1792 registrovana korisnika. Od tog broja je 540 porodica koje primaju socijalnu pomoć, i to broji 1105 članova, i 110 korisnika tuđe nege i pomoć. Osoba sa invaliditetom ima 169, od toga 26 dece.

U sistemu socijalne zaštite registrovano je za prošlu godinu 258 pripadnika romske nacionalnosti.

Ono što je važno, to je da je u ustanove socijalne zaštite smešteno 82 korisnika, od kojih je 28 dece – dvoje dece u ustanovi, a 26 na hraniteljstvu.

Centar za socijalni rad u Plandištu je registrovan i radi samostalno od 01.05.2005. godine. Centar za socijalni rad “1. Mart” za opštine Alibunar i Plandište, radio je kao međuopštinski centar od 01.01.1992. sa sedištem u matičnom Centru u Alibunaru i Odeljenjem u Plandištu, do 30.04.2005.

U Centru je zaposleno pet radnika, od toga jedan pravnik i dva stručna radnika, jedan radnik na administrativnim i finansijskom – računovodstvenim poslovima. Direkor centra vrši i poslove stručnog saradnika. Od navedenih pet zaposlenih radnica, tri se finansira iz budzeta Republike, a jedna stručna radnica na neodređeno vreme – psihološkinja i šefica računovodstva privremeno se finansira iz budžeta Opštine.

U Centru za socijalni radi je organizovan proces rada kroz Opštu službu za neposrednu zaštitu korisnika, kojom rukovodi dipl. pravnica, a stručni rad obavljaju socijalne radnice kao voditelji slučaja, poslovne aadministrativnog supervizora obavlja direktorka, dok sve poslove iz oblasti proširenih prava za lokalnu samoupravu obavlja psiholog.

Što se tiče prostornih uslova CSR u Plandištu radi u skučenom prostoru. Direktor ima odvojenu prostoriju, što značajno sada olakšava rad, ali ne postoji prostorija za trijažu. U CSR nije moguće raditi u apsolutnoj diskreciji, koja zahteva potpunu zaštitu podataka i poštovanje ličnosti i dostojanstva korisnika. Ne postoji prijemna kancelarija, niti prostorija za zajedničke sastanke tima za opšte poslove. Objekat je pristupačan za osobe sa invaliditetom, kao i za sve korisnike CSR.

Uslovi rada su značajno poboljšani u odnosu na predhodne godine, naročito u tehničkom smislu. Tehnički je dobro opremljen, čime sada CSR raspolaže adekvatnijim uslovima za rad. Imamo dve telefonske linije u CSR, koje obezbeđuju kvalitetniju i bržu telefonsku komunikaciju sa korisnicima.

 

 

x

Takođe pogledajte ...

UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSI U PLANDIŠTU

Centar za socijalni rad opštine Plandište danas je zvanično dobio u vlasništvo ...

Facebook