INTERVJU SA DIREKTOROM ŠKOLE SAVOM DIVLjAKOVIM

Nekada profesor geografije u školi „Dositej Obradović“, a sada već preko 10 godina uspešan direktor u istoj, govorio je o svojim uspesima dok je na mestu direktora, budućim planovima, kao i o renoviranju škole.

1. Koliko dugo ste direktor škole i šta se promenilo od kako ste na toj poziciji?
– Direktor škole sam od 1. oktobra 2006.godine. Najznačajnije promene su u osavremenjivanju nastave, opremanju dve specijalizovane učionice sa interaktivnim tablama, nabavka tehničkih i video uređaja, opremanje dva kabineta za informatiku, osavremenjavanje i opremanje biblioteke, renoviranje fiskulturne sale i promene vezane za stručnu zastupljenost nastavnog kadra. Takođe, pre četiri godine je potpuno renovirana škola u Jermenovcima i asfaltirani sportski tereni u Margiti, Velikom Gaju i Baricama, a u Plandištu urađen košarkaški teren i teren za mali fudbal.

2. Koliko škola sada ima zaposlenih, i da li svi zaposleni zadovoljavaju kadrovske uslove?
– U školi rade 102 zaposlena, od toga 89 stalno zaposlenih i 13 na određeno vreme.

3. Koliko trenutno dece ima u Plandištu upisanih, a koliko u okolnim mestima?
– U Plandištu je 350 učenika, u Margiti 94, Jermenovcima 45, Baricama 14, Velikom Gaju 11 i Kupiniku 5 učenika.

4. Da li će doći do gašenja nekih škola, obzirom da ima sve manje dece?
– Do gašenja odeljenja škole „Dositej Obradović“ iz Plandišta neće doći.

5. Da li ste imali neke donacije kao škola, i koje?
– Donacije za školu uglavnom su bile vezane za materijalno opremanje, nabavku lektira, udžbenika i računara. Donacije su dodeljene od Ministarstva prosvete, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Nacionalnih saveta Rumuna i Mađara. Najveći radovi na školi su u toku, u pitanju je kompletno renoviranje škole u Plandištu. Sredstva su obezbeđena od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, po konkursu i projektu lokalne samouprave i iznose 88 miliona dinara.

6. Da li imate saradnju sa nekim organizacijama, i šta one obuhvataju?
– Škola „Dositej Obradović“ sarađuje sa mnogim organizacijama i ustanovama. Sa Crvenim krstom rade se edukacije za učenike o štetnosti duvana, alkohola, droga, rade se obuke za pružanje prve pomoći, organizuju se kvizovi o zdravlju, ishrani i prenosivim i zaraznim bolestima. Škola ima saradnju i sa Kulturnim centrom, gradskom bibliotekom i drugim školama.

7. Koliko nije bilo ulaganja u školu?
– U školu ovakvih, značajnijih ulaganja, nije bilo od njenog osnivanja 1976. godine.

8. Kako je došlo do ideje renoviranja, i koliko je novca odvojeno za renoviranje?
– Za renoviranje je odvojeno 88 miliona dinara.

9. Šta je sve planirano da se uradi u školi?
– Planirana je potpuna rekonstrukcija krova, zamena prozora, vrata i sanitarnih čvorova. Kompletno grejanje će biti urađeno kao i fiskulturna sala. Takođe radi se i izolacija zidova škole i nova fasada.

10. Da li škola dobija i novi nameštaj?
– Ne, nije planirana zamena školskog nameštaja. Poslednjih godina učionice su kontinuirano opremane sa novim nameštajem i tehnikom, pre svega školskim klupama, dvd i tv uređajima i belim tablama.

11. Gde deca borave dok traje renoviranje škole? Kako je organizovano predavanje, i gde se održavaju časovi fizičkog vaspitanja?
– Nastava je sada organizovana u dve smene jer je gornji sprat škole zatvoren. Trudimo se da se nastavno- obrazovni proces obavlja neometano bez obzira na novonastale okolnosti. Fizičko vaspitanje deca imaju u školskom dvorištu.

12. Koliko će ovo renoviranje da pomogne nastavnicima, a koliko deci?
– Renoviranje škole će nesumnjivo doprineti poboljšanju uslova rada nastavnika i dece.

13. Poznato je da je potrebno renoviranje i školama na terenu, šta će biti sa njima?
– Planirano je da se u budućnosti renoviraju i škole na terenu.

14. Da li imate još neke planove i ciljeve u budućnosti?
U planu je, kao što sam već rekao, renoviranje škola na terenu i njihovo opremanje novim školskim nameštajem.

 

x

Takođe pogledajte ...

UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSI U PLANDIŠTU

Centar za socijalni rad opštine Plandište danas je zvanično dobio u vlasništvo ...

Facebook