Selaković je zvanično novi direktor JP Polet Plandište

Na poslednjoj,  13. sednici Skupštine opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo, pre usvajanja dnevog reda, predložena je dopuna sa još šest tačaka koje se odnose na razrešenja i imenovanja novih članova u Odboru za informisanje, Upravnom odboru KOC”Vuk Kradžić” i Nadzornom odboru Doma zdravlja “1.oktobar” Plandište.

Odbornici su prvo razmatrali Predlog Godišnjeg programa zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandiše. U okviru ove tačke rečeno je da je u zakupu oko 2000 hektara obradivog zemljišta i da za prvi, naredni zakup ima oko 11 000 hektara u 673 licitacionih jedinica Po osnovu prava prečeg ima 25 zahteva. Nakon toga, odovornici su razmatrali Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koju čine : Svetlana Lazarević, predsednik, Aleksandra Odavić Mak, zamenik predsednika i članovi: Milan Trkulja, Zoran Brdar,  Miroslav Petrović, Ljubomir Stefanović, Aleksandar Veličkovski, Mirjan Grbić i Zoran Petković.

Na 13. Sednici SO Plandište  razmatran Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište i Predlog Rešenja o imenovanju direktora istog preduzeća. Za novog direktora JP”Polet” Plandište izabran je Milan Selaković.

Nakon toga, usledile su tačke razrešenja i imenovanja člana Комисије za mesne zajednice,  Odbora za informisanje, Upravnog odbora KOC “Vuk Karadžić” i Nadzornog odbora “1.oktobar” Plandište.

Sednici je prisustvovao i predsednik opštine Plandište, Jovan Repac koji je nakon sednice izjavio da je zamenik predsednika SO Plandište, Vladan Mladenović приступио   Srpskој  naprednој  stranci. Mladenović je na poslednjim izborima bio na listi SNS kao član PUPS-a, ali je odlučio da ubuduće sledi program i politiku  vladajuće stranke.

 

x

Takođe pogledajte ...

UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSI U PLANDIŠTU

Centar za socijalni rad opštine Plandište danas je zvanično dobio u vlasništvo ...

Facebook