IZVEŠTAJ SA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

U sredu 26.07.2017. godine odžana je 14. sednica Skupštine opštine Plandište.

Na dnevnom redu sednice bilo je 6 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 13. sednice odbornici su doneli Odluku o završnom računu budžeta opštine Plandište za 2016. godinu, Odluku o izradi izmena i dopuna Prostornog plana opštine Plandište, kao i Odluku o uslovima za držanje i zaštitu kućnih ljubimaca i domaćih životinja na teritoriji opštine Plandište.

Takođe, odbornici su doneli Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Polet” Plandište o uvođenju naknade po vodomeru, kao i  Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću “Polet” Plandište na obavljanje delatnosti gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, kao i podizanje novih šuma.

x

Takođe pogledajte ...

JP Polet Plandište uređuje javne površine i parkove

U sklopu redovnog održavanja javnih površina i parkova na teritoriji Opštine Plandište, ...

Facebook