Pokreće se postupak javne nabavke 20/2017

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38,  Plandište (u daljem tekstu: Naručilac-korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku radova „IZGRADNJA KAPELE U NASELJENOM MESTU BARICE“.

 

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

x

Takođe pogledajte ...

JAVNI POZIV ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 59. Statuta opštine ...

Facebook