Objavljen Konačna lista studenata – kandidata korisnika novčane pomoći

Opština Plandište je objavila Konačnu listu studenata – kandidata korisnika novčane pomoći.

Na osnovu člana VI  Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći  studentima broj 612-15/2017-II od 29.09..2017.godine, Komisija za novčanu pomoć studentima sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj  24.11.2017. utvrdila je Konačnu listu studenata – kandidata korisnika novčane pomoći.

Konačnu čistu studenata možete pogledati ovde.

x

Takođe pogledajte ...

JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA – STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA SANACIJI ČVORIŠTA NA VODOVODNOJ MREŽI U HAJDUČICI

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, Opština Plandište, poziva ponuđače da podnesu ...

Facebook