Obaveštavamo Vas da smo u saradnji sa kompanijom LINKgroup obezbedili besplatne online kurseve za usavršavanje profesionalnih veština naših zaposlenih.

ITAcademy kao deo kompanije LINKgroup ovim kursevima pruža odličnu priliku onima koji žele da se usavršavaju i napreduju da postanu konkurentniji na tržištu i da svoje akademsko znanje prošire praktičnim veštinama koje su danas neophodne za rad.

Svesni činjenice da će se ulaganjem u zaposlene podići i kvalitet usluga koje naša ustanova pruža cilj nam je da obezbedimo našim zaposlenima kontinuirano usavršavanje.

U ponudi su sledeći besplatni online kursevi:

● Word
● Excel
● PowerPoint
● Photoshop
● Engleski jezik (nivo prilagođen predznanju polaznika)

Kriterijumi za dodelu kursa biće određeni na osnovu potrebe radnog mesta zaposlenog.

Zaposleni koji ostvare pravo na besplatne online kurseve dobiće poklon kod sa kojim će se prijaviti na strani prijave i nakon toga će putem e-maila dobiti sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.

Ovo je samo jedan od koraka kojim naša Opština nastavlja da ulaže u obrazovanje i usavršavanje svojih zaposlenih.