ZA ŽIVOT ŽENE BEZ NASILJA

U okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji, faza II“, koji Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova zajednički realizuje sa Agencijama Ujedinjenih nacija i Vladom Pepublike Srbije na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost održana je edukacija i za predstavnike državnih institucija i ustanova u opštini Plandište. U sprovođenje projektnih aktivnosti, pored Pokrajinskog sekretarijatz za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, učestvuju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta.

Ovaj projekat koji se sprovodi od 2013. godine, a koji podržava Vlada Švedske usmeren je na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. U okviru projekta, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova sprovodi aktivnosti koje su usmerene na unapređenje prevencije i zaštite od nasilja u porodici i partnerskim odnosima žena iz ranjivih grupa, kao što su Romkinje, žene iz seoskih područja i žene sa invaliditetom. Posebne aktivnosti se odnose i na unapređenje znanja policijskih službenika, zaposlenih u centrima za socijalni rad, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama o specifičnim oblicima nasilja kao što su seksualno nasilje, uključujući i silovanje, proganjanje i uznemiravanje.

Kao jednu od aktivnosti, Pokrajinski sekretarijat organizuje Programe edukacija za unaprećivanje znanja i razumevanja stručnjaka u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava nasilja iz marginalizovanih grupa i programa edukacija za unapređivanje znanja i razumevanja stručnjaka u cilju pružanja efikasnih usluga zaštite žena žrtava specifičnih oblika rodno zasnovanog nasilja u 10 odabranih opština i gradova.

Osim u Plandištu, planirani programi obuka sprovodće se, na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u Beočinu-Novom Sadu, Senti, Novom Kneževcu, Temerinu, Staroj Pazovi, Rumi, Irigu, Žitištu i Vršacu.

Na edukaciji u Plandištu obrađene su teme :Marginalozovane grupe žena i Položaj žena i muškarac a u Srbiji, Vrste rodno zasnovanog nasilja prema ženama i Specifični oblici nasilja, Potrebe žena u situaciji nasilja i odgovornost za postupanje, Razvoj veština neophodnih za rad sa ženama žrtvama specifičnih oblika nasilja i Uloga institucija i multisektorska saradnja.