Nova, 20. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za petak, 20.04.2018. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 12 tačaka.

Odbornici Skupštine opštine Plandište će prvo razmatrati Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2018. godinu (prvi dopunski budžet) a nakon toga i Predlog Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Plandište i Predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća „Urbanizam“ Pančevo. Odbornici će razmatrati na 20. sednici SO Plandište razmatrati i Predlog Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Plandište. Na dnevnom redu je i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u opštini Plandište i davanje ovlašćenja predsedniku Opštine Plandište da potpiše Ugovor o javno-privatnom partnerstvu.

U sazivu za predstojeću sednicu SO Plandište su i Predlozi Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose,  Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za finansije, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine i Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Odbora za informisanje.

Poslednja tačka su Odbornička pitanja.

Kompletan Saziv za predstojeću sednicu Skupštine opštine Plandište možete pogledati ovde.