LAZAROV DVORAC U HAJDUČICI

DVORAC u Hajdučici se nalazi u velikom parku na jugoistočnom obodu sela. Podigao ga je Lazar Dunđerski 1901. godine po ugledu na svoj dvorac u Čelarevu. Imanje u Hajdučici je ćerka Lazara Dunđerskog Olga donela udajom za Stevana Jovanovića. Nakon njegove smrti, na posed u Hajdučici se 1921. godine naselilo 70 porodica, dobrovoljaca sa Solunskog fronta. Pred Drugi svetski rat imanje je nasledila ćerka Olge i Stevana, koja ga je donela u miraz udajom za industrijalca iz Beograda Vladu Ilića. Posle Drugog svetskog rata imanje je konfiskovano i na njemu je osnovana poljoprivredno dobro, koje i danas radi.

Dvorac je klasicistički komponovan sa osnovom u obliku izduženog pravougaonika. Ima prizemlje i zasveden podrum. Na glavnim fasadama se ističu dva isturena trema – portika. Na prednjoj fasadi je markantan klasicistički portik sa četiri dorska stupca koji nose jednostavan timpanon sa kružnim otvorom za ventilaciju. Tremu se može prići stepeništem i kolskim rampama sa strane. Unutrašnji prostor je organizovan simetrično oko centralnog hola i svečane dvorane. Fasada prema parku ima portik sa šest dorskih stubaca i bočno naglašene rizalitete u krovnoj konstrukciji.

Izgradnju dvorca je pratilo i podizanje lepog i raskošnog parka. Deo parka oko ograde dvorca je bio uređen u klasičnom stilu, sa bogatim cvetnim parterima i bordurima od nisko rezanog šimšira. Projektovanjem niskih parternih površina oko zgrade omogućeno je razgledanje raskošne arhitekture dvorca iz svih pravaca i sa svih prilaznih staza. Pravci glavnih staza su naglašeni kuglasto-rezanim šimširima, koji ujedno čine prelaz između parterno i pejzažno uređenog dela parka.

U sastavu parka su se nekad nalazili ribnjak i staklena bašta. Sam prilaz dvorcu i parku je takođe bio uređen drvoredima uz puteve koji su povezivali dvorac sa ekonomskim delovima imanja, ergelom konja i železničkom stanicom.

 

 

x

Takođe pogledajte ...

„Dani ribara“ i „Zlatni kotlić“ obeležili vikend u Plandištu

„Dani ribara“ su tradicionalna manifestacija koja se obeležava poslednjih dvadeset godina u ...

Facebook