OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE – PRVI KRUG 2018

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017) i člana član 1. i član 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine PLANDIŠTE» broj 2/2007), Predsednik opštine  PLANDIŠTE  je dana 17.10.2018. godine, doneo

 

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI PLANDIŠTE

i raspisuje

O G L A S ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE

 

Kompeltan tekst Oglasa – Prvi krug 2018. možete preuzeti ovde.

Prijava na Oglas – Prvi krug 2018. možete preuzeti ovde.

 

x

Takođe pogledajte ...

IZVEŠTAJ 130. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

OPŠTINA OSTVARILA SUFICIT Danas je održana 130. sednica Opštinskog veća opštine Plandište. ...

Facebook