USVOJEN TREĆI REBALANS BUDŽETA

Poslednja 24. sednica Skupštine opštine Plandište  održana je u  ponedeljak,  26.11.2018.godine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao Endre Sabo, predsednik SO Plandište ukupno je bilo 19 tačaka.

Odbornici su prvo razmatari Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu za period januar-septembar 2018.godine u okviru kojeg je rečeno da je izvršenje teklo prema planu i programi izvršenja za prvih 9 meseci, odnosno da su svi budžetski korisnici dobili planirana sredstva. Takođe je rečeno da je u ovom periodu izvršenje planiranog budžeta bilo 60,92% od ukupno planiranog za 2018.godinu.

Nakon toga, odbornici su usvojili Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene, Odluku o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Plandište i Odluku o gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Plandište. Ovim odlukama definiše  se preuzeće koje je u skladu sa zakonom registrovano i licencirano za obavljanje delatnosti zoohigijene  sa kojim će opština Plandište zaključiti ugovor, uređuje se upravljanje, održavanje, zaštita i razvoj ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Plandište i propisuje se način obavljanja gradskog i prigradskog prevoza putnika   na teritoriji opštine Plandište unutar naseljenog mesta ili između dva ili više naseljenih .

Odbornici su doneli i Odluku o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade. Na dnevnom redu 24. sednice SO Plandište je i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu (treći dopunski budžet). U okviru ove tačke je rečeno da se Treći dopunski budžet opštine Plandište za 2018.godinu planira na nižem nivou od Drugog, zbog preraspodele aproprijacija i nerealizovanih infrastrukturnih projekata kao što su: izgradnja kapele u Velikom Gaju, sanacija kolovoza u ulici Vojvođanska od Hajduk Veljkove do kanala u Plandištu i aproprijacije, mere aktivne politike zapošljavanja koju finansira Nacionalna služba za zapošljavnje. Odbornici su nakon toga usvojili i Pravilnik o načinu upravljanja dugom opštine Plandište.

Nakon toga, odbornici su razmatrali komunalne teme, i jednoglasno  dali saglasnosti na Odluku JP „Polet“ Plandište o cenama komunalnih usluga koje su korigovane nakon 7 godina jer, po rečima direktora korekcije cena na usluge JP „Polet“ je poslednji put urađena 2011.godine.

Odbornici su nakon toga doneli Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište, Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2017/2018 godinu, i Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2018/2019 godinu. Na poslednjoj sednici SO Plandište odbornici su obrazovali Saveta roditelja opštine Plandište, razrešili i ponovo imenovali direktora Centra za socijalni rad Plandište.  Nakon toga, na dnevnom redu su bili školski odbori , odnosno razrešenja starih i imneovanje novih članova u školskim odborima OŠ»Jovan Sterija Popović» Velika Greda i OŠ»Jovan Jovanović Zmaj» Hajdučica.

Poslednja tačka su bila odbornička pitanja.