IZVEŠTAJ SA 90. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

USKORO NOVI STATUT OPŠTINE

 

Poslednja, 90. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u ponedeljak,  19.11.2018. godine. Na dnevnom redu sednice bilo je ukupno 17 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 87, 88. i 89. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo utvrđivali Predloga Statuta opštine Plandište. U okviru ove tačke rečeno je da zbog donošenja novog Zakona o lokalnoj samoupravi obavezuju jedinice lokalne samouprave da usklade svoje Staute i druge opšte akte sa ovim Zakonom,  najkasnije devet meseci od stupanja na snagu ovog Zakona. Naznačajnije izmene u novom Statutu odnose se na broj većnika i broj odbornika koji će ubuduće biti manji, srazmerno broju stanovnika opštine Plandište.

Nakon toga, većnici su usvojili Zaključka o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu za period januar-septembar 2018. godine. Na dnevnom redu 90. sednice Opštinskog veća većnici su utvrdili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu (treći dopunski budžet). U okviru ove tačke je rečeno da se Treći dopunski budžet opštine Plandište za 2018. godinu planira na nižem nivou od Drugog, zbog preraspodele aproprijacija i nerealizovanih infrastrukturnih projekata kao što su: izgradnja kapele u Velikom Gaju, sanacija kolovoza u ulici Vojvođanska od Hajduk Veljkove do kanala u Plandištu i aproprijacije, mere aktivne politike zapošljavanja koju finansira Nacionalna služba za zapošljavnje.

Većnici su usvojili i Predlog Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene, Predlog Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Plandište i Predlog Odluke o gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Plandište. Ovim predlozima Odluka definiše se preuzeće koje je u skladu sa zakonom registrovano i licencirano za obavljanje delatnosti zoohigijene  sa kojim će opština Plandište zaključiti ugovor, uređuje se upravljanje, održavanje, zaštita i razvoj ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Plandište i propisuje se način obavljanja gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Plandište unutar naseljenog mesta ili između dva ili više naseljenih. Većnici  su na posednjoj sednici razmatrali i utvrdili  Predlog Odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku JP „Polet“ Plandište o cenama komunalnih usluga. Utvrđen je i Predloga Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja opštine Plandište. Na dnevnom redu 90. sednice  Opštinskog veća usvojeni su i predlozi Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o pružanju usluge socijalne zaštite „Pomoć u kući“,Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući koji je donela Opštinska uprava opštine Plandište, Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova pomoći u kući, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući koji je donela Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju ekonomske cene usluge „Pomoć u kući“ i Rešenja o obrazovanju Koordinacione komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Plandište.

Pretposlednja i poslednja tačka su bili zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.

 

x

Takođe pogledajte ...

Staro Plandište

Za vreme Nemaca ovde je bila ekspozitura Agrarije, centralne poljoprivredne zadruge i ...

Facebook