Na osnovu člana 5. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu novčane pomoći studentima broj: 612-13/2018-II od 10.10.2018.godine, Komisija za dodelu novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište na sednici održanoj dana 27.11.2018. godine utvrdila je Predlog liste studenata – kandidata korisnika novčane pomoći.

Svaki kandidat ima pravo prigovora na predlog liste kandidata u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine i sajtu opštine Plandište odnosno do 05.12.2018.godine.

Kompletan Predlog liste možete pogledati ovde.