Endre Sabo, predsednik Skupštine opštine Plandište BEZREZERVNA PODRŠKA PREDSEDNIKU OPŠTINE

BEZREZERVNA PODRŠKA PREDSEDNIKU OPŠTINE

• Ono što bih istakao kao prednost naše Opštine, to je povoljna geostrateška pozicija, blizina granice sa EU i potencijal za agrobiznis

• Kako ocenjujete rad ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Plandište?

– Ustanove i institucije rade svoj posao na najbolji način i nekih većih problema nema. Postoji veoma dobra saradnja sa njima u vezi sa sprovođenjem promena koje se odnose na primenu novih zakona i odluka. Zadovoljan sam što i ustanove i institucije rade na poboljšanju usluga koje pružaju svoim korisnicima i što konstantno pokušavaju da unaprede svoj rad. Za sve ideje i projekte uvek sam  na raspolaganju svim direktorima ustanova i institucija, kako bi se oni sproveli u delo.

Kulturno obrazovni cenar „Vuk Karadžić“ trenutno radi na razvoju turizma, stvaranju turističke ponude i razvoja kulturnih dešavanja i aktivnosti za meštane, dok OŠ „Dositej obradović“, posle renoviranja, veoma brižljivo radi na ulaganju u nove metode obrazovanja i napredovanja učenika. Spomenuo bih još i da Narodna biblioteka Plandište ulaže velika sredstava kako bi se povećao fond naslova za sve ljubitelje knjiga. I druge ustanove ulažu velike napore, čiji će se rezultati uskoro i videti.

    • Kada je u pitanju socijalna politika, koje to mere SO na tom planu ocenjujete kao najznačajnije?

– SO Plandište je u oblasti socijalne politike donela Odluku o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite opštine Plandište za period 2019-2023. godina i Odluku o socijalnoj zaštiti, kojima su predviđene sledeće najznačajnije mere: materijalna podrška u novcu (jednokratna novčana pomoć, vanredna uvećana novčana pomoć), materijalna podrška u naturi (besplatan obrok u osnovnim školama, opremanje korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, jednokratna pomoć u naturi, jednokratna pomoć u naturi za dobrovoljno radno angažovanje), ostale vrste materijalne podrške (subvencije prevoza za učenike srednjih škola, putni troškovi i ishrana prolaznika, troškovi smeštaja učeničkog doma za učenike, troškovi sahrane). Takođe su donete i odluke o dodeli novčanih nagrada najboljim studentima i novčanoj pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište.

    • Šta je to što biste posebno istakli u odnosu predsednika Opštine prema odbornicima Skupštine opštine i Vama?

– Predsednik opštine Plandište Jovan Repac  je mlad čovek sa velikim ambicijama, koji svoj posao radi predano i ulaže veliki trud kako bi građani opštine Plandište imali što kvalitetnije uslove za život. Odbornici,iz i ja lično, u tome ga bezrezervno podržavamo. Imamo privilegiju da na sednicama Skupštine, a i van nje razmenimo mišljenja i sugestije, a on je uvek spreman da ih sasluša i koliko je u njegovj moći sprovede u delo.

    • Jedan od problema nerazvijenih opština je i odlazak mladih i stručnih ljudi, šta lokalna samouprava Plandišta čini na tom planu?

– Mislim da je većini nerazvijenih opština najveći problem odlazak mladih i stručnih lica. Nažalost, taj problem je kod nas veoma prisutan. Planovi naše lokalne samouprave su da omogućimo dolazak investitora, što smo učinili već kroz potpunu infrastrukturnu opremljenost radne zone „Zapad“ i promovisanja naše opštine o njenim kapacitetima, koji mogu biti privlačni za investitore. Takođe, na teritoriji opštine Plandište veliki broj meštana se bavi poljoprivredom i imamo neke planove za njihovo subvencionisanje, ali o tome se moramo ozbiljno pripremiti kako bi se ta ideja sprovela u delo. U skladu sa radom Vlade Republike Srbije za populacionu politiku, i mi ćemo doneti neke nove odluke na tom polju.

    • Kada je reč o potencijalnim investitorima, šta je to što biste posebno istakli kao prednosti Plandišta?

    – Ono što bih istakao kao prednost naše Opštine, to je povoljna geostrateška pozicija, blizina granice sa EU i potencijal za agrobiznis, sa bogatom bazom resursa. Opština poseduje potpuno opremljenu industrijsku zonu i ima jasnu viziju koja je podržana Strateškim planom za period 2014-2020. godina.

Izvor Start013

 

x

Takođe pogledajte ...

Predstava Nade Blam za đake i predškolce u Plandištu

KOC “Vuk Karadžić” Plandište, u sali “Dak”, priredio je danas predstavu za ...

Facebook