Poslednjom, 25. sednicom Skupštine opštine Plandište koja je održana 20.12.2018. godine, predsedavao je predsednik SO Plandište, Endre Sabo. Odbornici su razmatrali i jednoglasno usvojili 34 tačke dnevnog reda.

Prvo je razmatran i usvojen novi Statuta opštine Plandište. U vezi sa tim je rečeno da se novi Statut donosi zbog usaglašavanja sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Sledeći je bio budžet za 2019. godinu koji je projektovan na iznos od 511 miliona dinara. Kako je u okviru ove tačke rečeno, novi budžet je povećan za 6,9% u odnosu na realizaciju budžeta za 2018. godinu. Rečeno je da je budžet rađen prema uputstvima Ministarstva finasija Republike Srbije. I u narednoj godini najveći priliv sredstava u budžet opštine Plandište zu 2019. godini očekuje se iz transfera viših nivoa vlasti, 195 miliona dinara i od prihoda na imovinu, 60 miliona dinara.

Odbornici su na poslednjoj sednici SO Plandište doneli i Odluku o lokalnim komunalnim taksama. U okviru ove tačke je rečeno da je poslednje usklađivanje lokalnih komunalnih taksi bilo 2014 godine i da se one usklađuju sa republičkim odnosno sa najvećim taksama Vlade Republike Srbije. U narednoj godini, prihod od lokalnih komunalnih taksi trebalo bi da uveća budžet za milion dinara.

Na 25. sednici SO Plandište odbornici su doneli Odluka o izmeni Odluke o zaštiti Spomenika prirode „Park dvorca Jagodić“. Važna Odluka koja je doneta jeste o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim opština Plandište učestvuje u finanasiranju aktivnosti održavanja. Izvestilac po ovoj tački je rekao da se Odluka donosi radi usklađivanja sa potrebama Zkona o stanovanju. Nakon toga je doneta i Odluka o proširenim pravima finansijske podrške porodici sa decom. U okviru ove tačke je rečno da će i u narednoj godini Opština davati po 10.000,00 dinara za svaku novorođenu bebu i da će finasirati besplatan boravak u vrtiću za 3 i 4. dete. U 2017. na teritoriji opštine Plandište je ukupno rođeno 90 beba, a ove godine su rođene 64 bebe.

Nakon toga, odbornici su razmatrati i dali saglasnost na Aneks ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u opštini Plandište i ujedno su dali ovlašćenje predsedniku opštine Plandište za potpisivanje Aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Odbornici su glasali i da se obrazuje Lokalni antikorupcijski savet za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Plandište. Takođe su bili saglasni sa Odlukom o izmenama i dopunama Statuta Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište a nakon toga su razmatrali i usvojili programe rada i finsijske planove ustanova čiji je osnivač Opština, odnosno Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Istorijskog arhiva Bela Crkva, Narodne biblioteke Plandište, Narodne biblioteke Plandište, Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište i Centra za socijalni rad Plandište za 2019. godinu. Direktor Doma zdravlja je rekao da bez pomoći Lokalne samouprave koja pruža punu podršku radu Domu zdravlja, Dom teško da bi mogao da funkcioniše. U sledećoj godini tržiće se specijalizacija za 2 lekara opšte medicine i nastaviće se sa renoviranjem terenskih ambulanti. U Kupiniku je završeno, u Margiti je planirano da se završi do kraja godine a sledeće godine treba da se renovira ambulanta u Velikom Gaju.

Odbornici su dali saglasnost i na Osnove programskih aktivnosti i Finansijski plan Crvenog krsta Plandište za 2019. godinu sa Kalendarom aktivnosti, na Program poslovanja JP „Polet“ Plandište za sledeću godinu, na Finansijske planove za sve tri osnovne škole i Predškolsku ustanovu „Srećno detinjstvo“za a nakon toga su usvojeni planovi rada i finansijski planovi mesnih zajednica, Banatski Sokolac, Barice, Velika Greda, Veliki Gaj, Dužine, Jermenovci, Kupinik, Margita, Markovićevo, Miletićevo, MZ Plandište, Stari Lec i Hajdučica.

Poslednja su bila Odbornička pitanja.

Na kraju sednice, predsednik Opštine, Jovan Repac i predsednik SO Plandište, Endre Sabo su odbornicim zahvalili na saradnji u ovoj godini i poželeli srećnu i uspešnu Novu godinu, ličnu i porodičnu sreću svim odbornicima.