Na osnovu čl. 32. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku br. 1/2019 – NABAVKA GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENIH VOZILA OPŠTINE PLANDIŠTE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.