Ovih dana je u Opštinskoj upravi opštine Plandište omogućena nova usluga građanima. Zahvaljujući Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Opštinska uprava opštine Plandište je postavila tri POS terminala i time omogućila korisnicima svojih usluga da administrativne i druge takse, naknade i porez na imovinu plate elektronski. Elektronsko plaćanje dostupno je svim platnim karticama (DinaCard, VISA, MasterCard) bez obzira na banku izdavaoca.

Putem platnih kartica na pultu Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Plandište Plandište moguće je da se plate sve administrativne takse (loklane i republičke), naknade, porez na imovinu i ostale obaveze po osnovu loklanih javih prihoda.

Uspostavljanje plaćanja taksi na šalteru-pultu putem platnih kartica doprinosi načelu delotvornosti i ekonomičnosti postupaka, a u cilju uspostavljanja profesionalne i moderne uprave kao servisa građana.

E -plaćanjem stranka izbegava odlazak do pošte/banke i čekanje u redovima, i na taj način joj se omogućava da efikasnije ostvari svoja prava.