NAJAVA 100. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

ova, 100. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 07.03.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 10 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa 98. i 99. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište a nakon toga i Predloga Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2019. godinu.

Na dnevnom redu predstojeće sednice su i Utvrđivanje Predloga Programa korišćenja sredstava od naplata naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2019. godinu,  utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište za period januar – decembar 2018. godine, Predlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Plandište i organizovanju javne rasprave, Predlog Izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2018. godini i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište.

Pretposlednja i poslednja tačka  saziva nove 100. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica, a nakon toga i tekuća pitanja.

Kompletan Saziv za 100. sednicu Opštinskog Veća sa materijalom možete pogledati ovde.

x

Takođe pogledajte ...

Počeo sa radom zvanični sajt Sportskog saveza opštine Plandište

Iz Opštinske uprave Plandište obaveštavaju sugrađane da je počeo sa radom zvanični sajt ...

Facebook