Nova, 26. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za petak, 15.03.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 10 tačaka. Odbornici će prvo razmatrati Predlog Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište, a nakon toga i Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2018. godinu. U sazivu predstojeće sednice SO Plandište je i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2019. godinu, Predlog Programa korišćenja sredstava od naplata naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2019. godinu i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište za period januar – decembar 2018. godine.

Odbornici SO Planddište će odlučivati i o Predlogu Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine Plandište, o Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište  i predlogu rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište.

Poslednja tačka su  Odbornička pitanja.

Kompletan saziv za 26. sednicu Skupštine opštine Plandište možete pogledati ovde.