ODRŽANA XXVI SEDNICA SO PLANDIŠTE

Danas je održana XXVI sednica Skupštine opštine Plandište. Planirani Dnevni red dopunjen sa pet tačaka, kojima je zbog hitnosti i počela današnja sednica.

Na samom početku sednice, usvojeni su predlozi Rešenja o prestanku mandata odbornika Arpada Endresa i potvrđivanju mandata Dušanu Vezmaru, koji je zatim položio odborničku zakletvu. BVTV8201_01 na 10:25 …
U skladu sa važećim zakonom, donete su Odluke o mrežama javnih osnovnih škola i predškolskih ustanova u opštini, o kojima su svoje mišljenje dali i sa njima se saglasili nacionalni saveti nacionalnih manjina sa ove teritorije.

Jovan Repac, predsednik opštine Plandište

Na sednici je doneto i Rešenje o obrazovanju stručne komisije za godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, a odbornici su usvojili i Odluku o organizaciji Opštinske uprave, kojom je ona usklađena sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, u vezi sa neophodnošću polaganja državnog stručnog ispita za rad u državnim organima. Razmatran je i Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine za prošlu godinu. I ova odluka usvojena je jednoglasno, kao i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine, i Predlog Programa korišćenja sredstava od naplata naknade za korišćenje mineralnih sirovina.

Odbornici su dali saglasnost na Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište za period januar – decembar 2018. godine, i usvojili više kadrovskih rešenja, u vezi sa štabom za vanredne situacije, savetom za bezbednost opštine plandište, i školske odbore.

Na odbornička pitanja u vezi ulične rasvete i izgradnje kapele u Margiti, odgovorio je predsednik opštine:

Nakon sednice, održan je i sastanak ženske odborničke mreže opštine Plandište.

 

x

Takođe pogledajte ...

Počeo sa radom zvanični sajt Sportskog saveza opštine Plandište

Iz Opštinske uprave Plandište obaveštavaju sugrađane da je počeo sa radom zvanični sajt ...

Facebook