Nova, 105. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak,  11.04.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 26 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 101, 102. i 103. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštini Plandište, a nakon toga i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu (Prvi dopunski budžet), Predlog Odluke o naknadama za korišćenje Javnih površina na teritoriji Opštine Plandište, Predlog Odluke o prestanku važenja Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine, Predlog Odluke o prestanku važenja Odluke o određivanju visine zakupnine za korišćenje Javnih površina i ostalog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje privremenih objekata, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Plandište, Predlog o izmeni Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Plandište, kao i Predlog Odluke o pogrebnim delatnostima.

Nakon toga većnici će razmatrati Izveštaje o radu i finansijske izveštaje za 2018. godinu: MZ Banatski Sokolac, MZ Barice, MZ Velika Greda, MZ Veliki Gaj, MZ Dužine, MZ Jermenovci, MZ Kupinik, MZ Margita, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo, MZ Plandište, MZ Stari Lec i MZ Hajdučica.

U sazivu predstojeće, 105. sednice Opštinskog veća opštine Plandište Predlog Programa unapređenja socijalne zaštite u Opštini Plandište za 2019. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za 2018. godinu i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije Opštine Plandište.

Poslednja tačka su tekuća pitanja.

Kompletan Saziv možte pogledati ovde.