Poslednjom, 105. sednicom Opštinskog veća koja je na dnevnom redu imala 26 tačaka, predsedavao je predsednik opštine Plandište, Jovan Repac. Na početku sednice, predsednik je predložio dopunu sa jednom tačkom.

Posle usvajanja zapisnika sa 101, 102. i 103. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštini Plandište. U okviru ove tačke je rečeno da se tom Odlukom uređuje pravni status mesne zajednice, ukidanje ili promena područja mesne zajednice, raspuštanje saveta mesne zajednice, prava i dužnosti, broj članova saveta, finasiranj i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje mesne zajednice.  Nakon toga razmatran je Predlog Odluke o  izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2019. godinu (Prvi dopunski budžet). U okviru ove tačke rečeno je da se budžet koriguje sa 591.158.212 dinara na 633.310.000 dinara.

Za Predlog Odluke o naknadama za korišćenje Javnih površina na teritoriji Opštine Plandište rečeno je da je bila na javnoj raspravi i da za to vreme nije stigao nijedan komentar. Naknade za korišćenje javne površine su: naknada za korišćenje prostora na javnoj površini, nakanada za korišćenje javne površone za oglašavanje za sopstvene potrebe i potrebe drugih lica i naknada za korišćenje javne površine za izvođenje građevinskih radova  i izgradnju. Odbornici su odlučivali i o  Predlogu Odluke o prestanku važenja Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine, Predlogu Odluke o prestanku važenja Odluke o određivanju visine zakupnine za korišćenje Javnih površina i ostalog zemljišta u javnoj svojini za postavljanje privremenih objekata, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Opštineskoj upravi opštine Plandište, Predlog o izmeni Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Plandište koja je predložena radi usklađivanja sa odrdbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Odluka detaljno propisuje način i postupak obavljanja  privredne delatnosti u stambenoj zgradi, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi, kao i mere koje moraju da se sprovedu. Nakon toga, većnici su usvojili Predlog Odluke o pogrebnim delatnostima kojom se propisuju uslovi inačin obavljanja pogrebne delatnosti. Usvojena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Plandište koja se menja u članu 3, stavu 2. I glasi:2U Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj„ Hajdučica obavlja se obrazovanje odraslih u posebnim odeljenjima i obrazovanje ivaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invliditetom u okviru posebnog odeljenja od 1. do 8.razreda.“

Nakon toga većnici su razmatrali i usvojili  Izveštaje o radu i finansijske izveštaje za 2018.godinu : MZ Banatski Sokolac, MZ Barice, MZ Velika Greda, MZ Veliki Gaj, MZ Dužine, MZ Jermenovci, MZ Kupinik, MZ Margita, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo, MZ Plandište, MZ Stari Lec i MZ Hajdučica.

Na 105. sednici Opštinskog veća opštine Plandište usvojen je Predlog Programa unapređenja socijalne zaštite u Opštini Plandište za 2019.godinu. Programom su utvrđene sledeće prioritetne grupe: stara lica, osobe sa invaliditetom, deca i mladi, porodice, siromašni i nezaposleni i Romi. Većnici su usvojili Izveštaj o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za 2018.godinu i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novčanih nagrada najboljim studentima sa teritorije Opštine Plandište.

U okviru tekućih pitanja pitano je da li postoji mogućnost da se u Plandištu postave 3 autobuska stajališta.