U periodu od 14.05.-16.05.2019 godine PREDUZEĆE „EKO-SAN  PLUS“ DOO  Beograd-Zemun, vršiće SUZBIJANJE KUĆNIH FORMI KOMARACA na teritoriji Opštine Plandište.

Tretman će se vršiti u javnim ustanovama na teritoriji opštine Plandište, zatim na lokalitetima na teritoriji opštine Plandište koji obuhvataju kanale na teritoriji urbanog dela opštine, kao i kanalizacioni sistem, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda naselja Plandišta i Hajdučica, deponija u Plandištu, vodozahvati u svim naseljenim mestima. Ulazi i podrumi stambenih višespratnih zgrada.

Za suzbijanje KUĆNIH FORMI KOMARACA koristi se biocidni preparat na bazi Alfa cipermetrina.

Sve informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 064/8121-142; 062/8098620.