Nova, 148. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 21.05.2020. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 8 tačaka.

Većnici Opštinskog veća opštine Plandište će prvo utvrđivati Predlog o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (Drugi dopunski budžet) a nakon toga će utvrđivati Predlog Odluke o ulaganju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Plandište i povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Polet“ Plandište i Predlog Odluke o izmeni Osnivačkog akta Javnog preduzeća „Polet“ Plandište.

Na dnevnom redu predstojeće sednice je i Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Plandište, Predlog Zaključka o usvajanju Plana zaštite i spasavanja opštine Plandište i Predlog Zaključka o usvajanju Druge izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.