Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020 – autentično tumačenje i 68/2020), Opštinska izborna komisija opštine Plandište, na sednici održanoj 30.05.2020. godine, donela je R E Š E NJ E kojim se PROGLAŠAVA Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Plandište pod nazivom DR VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA pod rednim brojem 4. , koju je za izbore raspisane za 21.06.2020. godine, podnela SRPSKA RADIKALNA STRANKA.

Rešenje možete pogledati

ovde.