Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020 – autentično tumačenje i 68/2020), Opštinska izborna komisija opštine Plandište, na sednici održanoj 29.05.2020. godine, donela je R E Š E NJ E kojim se PROGLAŠAVA Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Plandište pod nazivom ZA BOLJU OPŠTINU PLANDIŠTE – ADVOKAT LUKIĆ DANILO pod rednim brojem 3. , koju je za izbore raspisane za 21.06.2020. godine, podnela GRUPA GRAĐANA ZA BOLJU OPŠTINU PLANDIŠTE – ADVOKAT LUKIĆ DANILO.

Rešenje možete pogledati

ovde.