Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, Opština Plandište, poziva ponuđače da  podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku radova „RADOVI NA SANACIJI   ČVORIŠTA NA VODOVODNOJ MREŽI U HAJDUČICI“.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.