Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, Opština Plandište, poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti usluga „Stručni nadzor nad radovima na sanaciji čvorišta na vodovodnoj mreži u Hajdučici“.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.