Danas je održana Druga sednica Opštinskog veća opštine Plandište u novom sazivu kojom je predsedavao predsednik Opštine i Veća, Jovan Repac. Sednici su prisustvovali zamenik predsednika, član Veća po funkciji, Dušan Ćurčić i načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Mak Odavić. Na dnevnom redu bilo je ukupno 5 tačaka.

Većnici su prvo utvrdili Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Plandište za 2019. godinu. Izvestilac po ovoj tački rekao je da su, analizom prikazanih tabela izveštaja, ukupni prihodi i primanja za 2019. godinu u iznosu od 683.592 hiljade dinara. Rashodi su bili 651.439 hiljada dinara. Budžetski suficit ja period januar- decembar 2019. godine, ostvaren je u iznosu 52.764 hiljada dinara. Saldo gotovine na dan 31.12.2019. godine iznosio je preko 60 miliona dinara (60.145.171,23 RSD).

Izvestilac je saopštila većnicima da je urađena Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu i da u Izveštaju, između ostalog stoji da po mišljenju Revizorske kuće HLB DST – Revizija, priloženi, konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Opštine Plandište na dan 31.12.2019., kao i rezultate njenog poslovanja, tokova gotovine i izvršenja budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisima Republike Srbije.

Što se tiče Izveštaaj o izvršenju Odluke o budžetu za period januar-jun 2020. godine, izvestilac je informisao većnike da je obaveza Opštine, po Zakonu o budžetskom sistemu, da redovo prati izvršenje budžeta opštine Plandište i da, najmanje dva puta godišnje o tome informiše izvršni organ lokalne vlasti za šestomesečni i devetomesečni period. Za šestomesečni period budžet se izvršavao po planu i programu.

Ukupni prihodi u ovom periodu iznosilsi su 200.923.871,81 RSD što u procentima iznosi 30,37% od ukupno planiranih prihoda budžeta. Rashodi su bili 246.022.030,52 RSD. U zbiru sa prenetim, neutrošenim sredstavima iz 2019. Opština Plandište je 30. juna 2020. bila u suficitu za 14.474.944,00 RSD. U ovom periodu najveći prihodi su bili od transvera viših vlasti, od poreza na zarade i poreza na prihod. Najveći rashodi su bili za tekuće održavanje i redovno funkcionisanje indirektnih korisnika.

Nakon toga, većnici su utvrdili Predlog Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije opštine Plandište i Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost opštine Plandište. Izvestilac po obe tačke je rekao da se Štab i Savet menjaju zbog isteka manadata i zato što je došlo do kadrovskih promena u Opštini i Domu zdravlja.

Poslednja tačka bila su tekuća pitanja.