Četvrtak, 10. septembar

Danas je održana Treća sednica Skupštine opštine Plandište u novom sazivu kojom je predsedavao predsednik Skupštine, Goran Donevski. Sednici su prisustvovali predsednik opštine i zamenik predsednika opštine, Jovan Repac i Dušan Ćurčić, zamenik predsednika SO Plandište, Vladan Mladenović i načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak.

Skupština je radila skoro u punom sastavu, opravdano je odustvovao jedan odbornik. Odbornici su prvo razmatrali a zatim i usvojili Završni račun budžeta opštine Plandište za 2019. godinu. Izvestilac po ovoj tački rekao je da su, analizom prikazanih tabela izveštaja, ukupni prihodi i primanja za 2019. godinu bili u iznosu od 683.592 hiljade dinara. Rashodi su bili 651.439 hiljada dinara. Budžetski suficit za period januar – decembar 2019. godine, ostvaren je u iznosu 52.764 hiljada dinara. Saldo gotovine na dan 31.12.2019. godine iznosio je preko 60 miliona dinara (60.145.171,23 RSD). Odbornici su bili upoznati i da je rađena Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu i da u Izveštaju, između ostalog stoji da po mišljenju Revizorske kuće HLB DST – Revizija, priloženi, konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Opštine Plandište na dan izveštavanja, kao i rezultate njenog poslovanja, tokova gotovine i izvršenja budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisima Republike Srbije.

Nakon toga, odbornici su razmatrali i usvojili Izveštaaj o izvršenju Odluke o budžetu za period januar-jun 2020. godine, izvestilac je informisao odbornike da je obaveza Opštine, po Zakonu o budžetskom sistemu, da redovo prati izvršenje budžeta opštine Plandište i da, najmanje dva puta godišnje o tome informiše izvršni organ lokane vlasti za šestomesečni i devetomesečni period. Za šestomesečni period budžet se izvršavao po planu i programu. Ukupni prihodi u ovom periodu iznosilsi su 200.923.871,81 RSD što u procentima iznosi 30,37% od ukupno planiranih prihoda budžeta. Rashodi su bili 246.022.030,52 RSD. U zbiru sa prenetim, neutrošenim sredstavima iz 2019. godine, opština Plandište je 30. juna 2020. bila u suficitu za 14.474.944,00 RSD. U ovom periodu najveći prihodi su bili iz transvera viših vlasti, od poreza na zarade i poreza na prihod. Najveći rashodi su bili za tekuće održavanje i redovo funkcionisanje indirektnih korisnika.

Treća i četrvta tačka na današnjoj sednici SO Plandište bile su obrazovanje Štaba za vanredne situacije opštine Plandište i obrazovanje i imenovanje Saveta za bezbednost opštine Plandište. Izvestilac po obe tačke je rekao da se Štab i Savet menjaju zbog isteka manadata i zato što je došlo do kadrovskih promena u Opštini i Domu zdravlja.

Sve tačke dnevnog reda na današnjoj sednici Skupštine opštine Plandište usvojene su većinom glasova, 16 za i 2 glasa protiv.

Predsednik SO Plandište je podsetio odbornike da se odbornička pitanja postavljaju u pismenoj formi. Takođe, obavestio je odbornike da treba da se formiraju Odborničke grupe u SO Plandište i da blagovremeno odluče o tome.