Na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik RS“, broj 15/2016 i 68/2020), člana 29. stav 1. tačka 10. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS“, broj 87/2018).

Odluke Kriznog štaba za borbu protiv korone od 07.10.2020. godine i člana 19. Izmene i dopune Pravilnika o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Plandište broj 06-52/2020-II od 13.05.2020. godine, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Plandište je na sednici održanoj dana 09.10.2020. godine doneo Naredbu o izmeni naredbe o primeni preventivnih mera u opštini Plandište za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Kompletan tekst Naredbe možete pogledati OVDE.