Na osnovu članova 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama i člana 239. Zakona o javnim nabavkama, Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, Plandište, poziva  ponuđače da podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku radova „IZGRADNJA KAPELE U MARGITI“. Predmetna javna nabavka sprovodi se u otvorenom postupku javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.