Deseta sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 10.12.2020. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 37  tačaka.

Većinici će prvo utvrđivati Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu, a nakon toga predlog Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Plandište, Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama, o boravišnoj taksi, o usvajanju Strategije upravljanja rizicima, o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite opštine Plandište 2021-2025. kao i Predlog odluke o novčanoj pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije Opštine Plandnište, o izmeni Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Plandište, o pijacama, o održavanju javnih zelenih površina i predlog Deklaracije o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Opštini Plandište.

Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća jeste i razmatranje Programa rada i Finansijskog programa poslovanja JP“Polet“ Plandište za 2021. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja kao i razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana za 2021. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Narodne biblioteke Plandište, Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište i Centra za socijalni rad Plandište. Razmatraće se i Osnova programskih aktivnosti i Finansijski plan Crvenog krsta Plandište za 2021. godinu a nakon toga će se utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Osnove programskih aktivnosti i Finansijski plan.

Većnici će razmatrati Finansijski plan  OŠ “Dositej Obradović“ Plandište, OŠ “Jovan Sterija Popović“ Velika Greda i OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica i Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ za 2021. godinu i utrvrđivati Predloge Rešenja o davanju saglasnosti na ovaj plan. Nakon toga će razmatrati Plan rada i Finansijski plan za MZ Banatski Sokolac, MZ Barice, MZ Velika Greda, MZ Dužine, MZ Jermenovci, MZ Kupinik, MZ Margita, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo, MZ Plandište, MZ Stari Lec i MZ Hajdučica za 2021. godinu a nakon toga će utvrđivati Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na oba plana.

Na 10. sednici Opštinskog veća, većnici će razmatrati i Predlog Rešenja o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Plandište 2021-2025. godine i Predlog Rešenja o odobravanju isplate novane pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište. Poslednja tačka su tekuća pitanja.