U petak, 18.12.2020. godine održana je Peta sednica Skupštine opštine Plandište kojom je predsedavao Goran Donevski, predsednik SO Plandište. Pre usvajanja dnevnog reda predsednik Skupštine opštine Plandište je predložio dopunu sa još jednom tačkom koja se odnosi na smanjenje cena zakupa poslovnog prostora koji je u vlasništvu opštine Plandište kao meru pomoći privatnicima u vremenu pandemije korona virusa a u skladu sa Odredbama Vlade Republike Srbije. Tako je na dnevnom redu 5. Sednice Skupštine opštine Plandište bilo ukupno 47 tačaka. Odbornici su prvo razmatrati Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2021. godine u okviru kojeg je predloženi budžet za 2021. godinu projektovan na 550 miliona dinara koliko su i rashodi. Budžet je za narednu, 2021. godinu povećan za 6% kako je Vlada i preporučila.

Sledeće godine će se za kapitalne investicije izdvojioti 17,60% budžeta, odnosno 96 miliona 840 hiljada dinara. Nakon toga odbornici su usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za period januar-septembar 2020. godine.

Slede predlog Odluke o isknjižavanju podataka nefinansijske imovine, o organizaciji Opštinske uprave Opštine Plandište, o loklalnim komunalnim taksma, o boravišnoj taksi koja je usvojena sa iznosom od 65 dinara. Usvojene su i dve strategije, Strategija upravljanja rizicima i Strategija razvoja socijalne zaštite Opštine Plandište 2021-2025., zatim Odluka o metodologiji formiranja cene usluge pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice, o novčanoj pomoći studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije Opštine Plandište što predstavlja novinu kada je reč o pomoći studentima, o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu, o izmeni Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Plandište, o pijacam kao i o održavanju javnih zelenih površina.

Na poslednjoj, 5. sednici Skupštine opštine Plandište, odbornici su razmatrali i usvojili i Deklaraciju o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Opštini Plandište, Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku JP “Polet“ Plandište o cenama komunalnih usluga i Godišnji program poslovanja JP “Polet“ Plandište za 2021. godinu.

Na dnevnom redu 5. sednice SO Plandište bilo je i razmatranje i usvajanje Plana i programa rada i Finansijskog plana za 2021. godinu Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište, Narodne biblioteke Plandište, Doma Zdravlja „1. Oktobar“ Plandište, Centra za socijalni rad Plandište, Osnova programskih aktivnosti i Finansijskog plana Crvenog krsta Plandište za 2021. godinu. Takođe, odbornici će razmatrati i Finansijski plan OŠ “Dositej Obradović“ Plandište, OŠ “Jovan Sterija Popović“ Velika Greda. OŠ “Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica i Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2021. godinu.

Nakon toga, odbornici su razmatrali i odlučivali o Planu rada i Finansijskom Planu za 2021. godinu svih mesnih zajednica Opštine Plandište (13) i doneli jedan broj rešenja, Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivredog zemljišta u državnoj svojini, o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnog preduzeća, o imenovanju člana Lokalnog saveta roditelja opštine Plandište, o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište, o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Dositej Obradović“ Plandište.

Sve Odluke i Rešenja odbornici su izglasali apsolutnom većinom glasova.

Na kraju sednice, odbornicima se obratio predsednik opštine, Jovan Repac koji je govorio o aktivnostima i radu u tekućoj godini, nakon čega je svima čestitao predstojeće praznike. Predsednik Skupštine opštine, Goran Donevski je zahvalio odbornicima na saradnji i učešće u radu Skupštine i takođe, čestitao predstojeće praznike.