Uređenje saobraćajnica u Jermenovcima i Baricama

U okviru realizacije projekta održavanja i unapređenja saobraćajne infrastrukture, na teritoriji Opštine Plandište nastavlja se sa radovima na uređenju i asfaltiranju deonica državnog puta II A reda Plandište – Beograd. Prema rečima predsednika opštine Pladnište Jovana Repca, poseban akcenat stavlja na održavanje deonica puteva koji su vidno oštećeni, kako bi se sprečilo dalje propadanje i otklonila opasnost za nesmetano funkcionisanje saobraćaja.

Radovi na uređenju saobraćajnica trenutno se izvode na deonicama državnog puta II A reda kroz naselje Jermenovci i Barice. Radove je obišao i zamenik predsednika opštine Plandište Dušan Ćurčić i tom prilikom razgovarao sa izvodjačima oko dimanike i daljeg toka izvođenja radova. Realizacijom ovog projekta nastavlja se sa kontinuiranim radovima na povećanju opšte bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Lokalna samouprava u okviru svog godišnjeg programa unapređenja saobraćajne infrastrukture predvidela je i uređenje puteva i krpljenje udarnih rupa koji će se realizovati tokom cele godine u svim naseljenim mestima na teritoriji Opštne Plandište. Radovi će se izvoditi prema utvrđenoj dinamici u skladu sa planom i programom, izjavio je zamenik predsednika Opštine Plandište Dušan Ćurčić.

x

Takođe pogledajte ...

JP Polet Plandište uređuje javne površine i parkove

U sklopu redovnog održavanja javnih površina i parkova na teritoriji Opštine Plandište, ...

Facebook