ODLUKA O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE

Na osnovu Zakona o izbeglicama, Uredbe o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica i Pravilnika o radu Komisije za rešavanje stambenih potreba izbeglica, Komisija za rešavanje stambenih potreba izbeglica Komesarijata za izbeglice i migracije donosi Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica u opštini Plandište koju možete pogledati i preuzeti ovde.

x

Takođe pogledajte ...

Repac: Razvoj poljoprivrede i turizma, budućnost opštine Plandište

Ova godina je za Opštinu Plandište dobro počela, ako se ima u ...

Facebook