Plandište: Suzbijanje komaraca tretmanom sa zemlje

Obaveštavaju se građani Opštine Plandište da će Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS D.O.O. vršiti zaprašivanje odraslih formi komaraca tretmanom sa zemlje u svim naseljenim mestima na teritoriji Opštine Pladnište dana 27. jula 2022. godine, ukoliko to budu zadovoljavali meteorološki uslovi.

Suzbijanje komaraca prskanjem sa zemlje će biti izvedeno u periodu do 19 21 sati (sva naseljena mesta). Za tretman suzbijanja komaraca koristiće se preparat deltametrin. Pčelarima se savetuje oprez, obzirom da je preparat toksičan za pčele i da je neophodno košnice zatvoriti ili ih udaljiti najmanje 5 kilometara od mesta tretmana.

x

Takođe pogledajte ...

Repac: Razvoj poljoprivrede i turizma, budućnost opštine Plandište

Ova godina je za Opštinu Plandište dobro počela, ako se ima u ...

Facebook