Usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta za januar–jun 2022.

Devedeset šesta (96.) sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u ponedeljak, 19.09.2022. godine. Sednicom je predsedavao Jovan Repac, predsednik opštine i po funkciji, predsednik Opštinskog veća. Sednici su pored članova Veća prisustvovali i Dušan Ćurčić, zamenik predsednika opštine, po funkciji član Veća, predsednik SO Plandište, Goran Donevski i načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak.

Na dnevnom redu sednice je ukupno je bio 5 tačaka. Većnici su prvo razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za period januar-jun 2022. godine. Izvestilac po ovoj tački je rekao da se u ovom periodu budžet izvršavao po planu i programu izvršenja i da je bio jedan rebalans. U izveštajnom periodu januar-jun 2022. godine, Opština Plandište je ostvarila suficit od 14 miliona 973 hiljade dinara.

Nakon toga većnici su usvojili predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište koji je usklađen sa Zakonom o kulturi i sa Odlukom o izmeni Osnivačkog akta Kulturno obrazovnog centra. Dopuna Statuta je rađena i zbog Odluke Nacionalnog saveta Makedonaca da je KOC ustanova od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta makedonske nacionalne manjine na teritoriji opštine Plandište kao i zbog načina izbora direktora.

Članovi veća usvojili su i Predlog Godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. U opštiniPlandište, predmet naredne licitacije je 1052 ha, u 150 licitacionih jedinica. Površina od 9814 hektara je pod zakupom.