U PRVIH ŠEST MESECI, OPŠTINSKI BUDŽET U SUFICITU

Dvadeseta (20.) sednica SO Plandište održana je u ponedeljak, 26.09.2022. godine. Sednicom je predsedavao Goran Donevski, predsednik SO Plandište. Sednici su pored odbornika prisustvovali i Jovan Repac, predsednik opštine, Dušan Ćurčić, zamenik predsednika opštine, Vladan Mladenović, zamenik predsednika SO Plandište i načelnica Opštinske uprave, Aleksandra Odavić Mak.

Na dnevnom redu sednice je ukupno je bio 5 tačka. Većnici su prvo razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za period januar-jun 2022. godine. Izvestilac po ovoj tački je rekao da se u ovom periodu budžet izvršavao po planu i programu izvršenja i da je u ovom periodu bio jedan rebalans. U izveštajnom periodu januar-jun 2022. godine, Opština Plandište je ostvarila suficit od 14 miliona 973 hiljade dinara.

Nakon toga odbornici su usvojili Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište koji je usklađen sa Zakonom o kulturi i sa Odlukom o izmeni Osnivačkog akta Kulturno obrazovnog centra. Dopuna Stauta je rađena zbog Odluke Nacionalnog saveta Makedonaca da je KOC „Vuk Karadžić“ Plandište ustanova od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta makedonske nacionalne manjine na teritoriji opštine Plandište što znači, da automatski, jedan član Upravnog odbora jeste iz redova Nacionalnog saveta makedonske nacionalne zajednice. Ostale izmene odnose se nas zbog načina izbora direktora ove ustanove.

Odbornici su na 20. sednici SO Plandišta usvojili i Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište kao i Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. U opštiniPlandište, predmet naredne licitacije je 1052 ha, u 150 licitacionih jedinica. Površina od 9814 hektara je pod zakupom.