RAZNO

Selo Miletićevo – kratka šetnja kroz istoriju SRPSKI DOBROVOLJCI NA RAROŠ PUSTARI

SRPSKI DOBROVOLJCI NA RAROŠ PUSTARI Posle Prvog svetskog rata i raspada Austrougarske, nove, srpske vlasti, oduzimaju Karačoniju njegovo imanje i poklanjaju ga srpskim dobrovoljcima Miletićevo je jedno od 13 naseljenih mesta u opštini Plandište. Danas ima onoliko stanovnika koliko je, po popisu iz 1923. godine, imalo porodica – 450, ako i toliko. Kada je reč o kratkoj šetnji kroz istoriju ...

Više »

Dušan Ćurčić, predsednik Saveta Mesne zajednice Miletićevo OD KUĆE DO KUĆE I – ETO REZULTATA

Dušan Ćurčić, predsednik Saveta Mesne zajednice Miletićevo OD KUĆE DO KUĆE I  – ETO REZULTATA • Neću biti neskroman ako kažem da je ovaj savet, na čijem sam ja čelu skoro pet godina, do sada najuspešnija lokalna uprava u istoriji Miletićeva • Odlična saradnja sa opštinskim rukovodstvom Evo nas u Miletićevu, selu u opštini Plandište, na 500 metara od granice sa ...

Više »

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu

Na osnovu člana 42. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, broj 54/2009, 73/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  ispr.,  108/2013,  142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017), 64. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, broj 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 56. stav 1. i člana 63. Poslovnika o radu  Opštinskog ...

Više »

OPŠTINA PLANDIŠTE POTPISALA MEMEORANDUM I POVELJU

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije održala je svoju  46. redovnu Skupštinu, koja je organizovana uz pomoć programa “Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske. Tom prilikom je obeležen i značajan jubilej – 65 godina postojanja i rada SKGO na unapređenju uslova za funkcionisanje lokalne samouprave i kvalitetniji ...

Više »

Sajmu turizma i etno turizma, zimnice i hrane u Kragujevcu, predstavila se i opština Plandište

KOC “Vuk Karadžić” Plandište predstavljao opštinu Plandište na Sajmu turizma i etno turizma, zimnice i hrane u Kragujevcu koji je održan od 23.11.2018 – 25.11.2018 godine u hali Šumadija Sajma.  

Više »

Fk Sloga odigrala 15 kolo sa FK Radnički (Kovin)

Fudbalska utakmica 15 kola, poslednje kolo u I delu, između FK Sloge i FK Radnički (Kovin), veoma bitna utakmica za obe ekipe jer odlučuje o opstanku u ligi. FK Sloga je pobedila sa 3:1. Sledi fudbalska pauza, zatim na proleće se nastavlja fudbalsko provenstvo. Trenutno je FK Sloga na 10 mestu sa 17 bodova, treba napomenuti da je mala razlika ...

Više »

NAJAVA 90. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 90. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za ponedeljak, 19.11.2018. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 17 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 87, 88. i 89. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo utvrđivati Predloga Statuta opštine Plandište, a nakon toga i Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za ...

Više »

Nestanak struje u Plandištu i okolna mesta, pogledajte

Jermenovci Ponedeljak 19. novembar Kolonija 8:30-13:30 Petefi Šandora 11:45-13:30 U slučaju vremenskih neprilika radovi će se otkazati. Plandište, Velika Greda, Hajdučica, Stari Lec… Subota 24. novembar Naseljena mesta: Plandište, Velika Greda, Hajdučica, Stari Lec, Banatski Sokolac, Miletićevo, Markovićevo, Dužine, Veliki Gaj, Kupinik, 8:00-15:00 U slučaju vremenskih neprilika radovi će se otkazati.

Više »

Organizovana sportsko-rekreativna manifestacija “Sportski dan žena”

Novembar mesec u opštini Plandište svakako će obeležiti i Sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom “Sportski dan žena”. Organizator ove nesvakidašnje sportske priredbe bio je Sportski savez opštine Plandište uz nesebičan doprinos Doma “1. Oktobar” Stari Lec. Sportski savez opštine Plandište poslednjih godina dosta ulaže u rekreativni sport i promovisanje zdravih stilova života. U prilog tome ide konstatacija da je početkom ovog ...

Više »

POKREĆE SE POSTUPAK JAVNE NABAVKE 38/2018 – ZAVRŠETAK RADOVA NA IZGRADNJI KAPELE U NASELJENOM MESTU BARICE

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www.plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac-korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku radova „ZAVRŠETAK RADOVA NA IZGRADNJI KAPELE U NASELJENOM MESTU BARICE“. Poziv za podnošenje ...

Više »
Facebook