IZVEŠTAJ SA 34. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

USVOJEN BUDŽET OPŠTINE ZA 2020.

Poslednja, 34. sednica Skupštine opštine Plandište održana je krajem decembra, 20.12.2019. godine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Plandište, Endre Sabo, bilo je ukupno 34 tačke. Odbornici su prvo razmatrati i usvajati Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. Godinu koji je uvećan u odnosu na prethodnu i iznosi 550.203.123 dinara.

Najveći prihodi su transferi sa viših nivoa vlasti, od poreza na dohodak, dobiti i kapitalnoih dobara, od prihoda od imovine i poreza na imovinu. Iz budžeta Opštine će u 2020.godini preko 100 miliona dinara, biti uloženo u investicije.

Budžet jer jednoglasno usvjen nakon javne rasprave koja je bila otvorena u periodu 18.11.2019.-03.12.2019.godine. Nakon toga odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o kontroli prijema i realizacije donacija opštine Plandište,  Odluke o obavljanju delatnosti dimničarskih usluga, Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima  i Odluku o izmeni Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja kao i  Odluku o izmeni Odluke o javnim parkiralištima i Odluku o izmeni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene.

Odbornici su na 34.sednici razmatrali Godišnji program poslovanja JP „Polet“ Plandište za 2020. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da su planirani prihodi za 2019.godinu bili u iznosu od 257.200.000,00 dinara a da je realizovano 265.182.000,00  hiljada dinara.

U narednoj godini ciljevi poslovanja JP“Polet“ Plandište su i dalje, pouzdano snabdevanje kupaca zemnim gasom i pijaćom vodom, u skladu sa zakonom o distribuciji gasa i vode, organizaciono, tehničko-tehnološko i ekonomsko-finansijsko unapređenje preduzeća, unapređenje zaštite životne sredine, kroz komunalne poslove, u skadu sa regulativom lokalne samouprave i nacionalnih pravnih akata, korporativizacija JP „Polet“ uz očuvanje i jačanje integriteta preduzeća i učešće u internom i regionalnom tržištu zemnog gasa i uspostavljanje i održavanje uticajne pozicije u regionu.

Odobornici su na poslednjoj sednici  u ovoj godini usvojili   Program rada Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2020. Godinu, Plan i programa rada i Finansijski plan Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište  koji je u narednoj godini najavio značajne manifestacije, „Dani Miloša Blagojevića“, istoričara, akademika koji je rodom iz miletićeva koji je kao istaknuti član SANU ostavio 50 naučnih radova u toku svog naučno istraživačkog rada.

U toku sledeće godine KOC će vršiti pripreme za obeležavanje 100 godina od kolonizacije. Tokom 2020.godine biće postavljene table sa kartama puteva kojim su došli kolonisti. Odsobornici su jednoglasno usvojili i Plan i programa rada i Finansijski plan Narodne biblioteke Plandište, Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište i Centra za socijalni rad Plandište za 2020.godinu.

Usvojene su  i Osnove programskih aktivnosti i Finansijskog plana Crvenog krsta Plandište za  2020.kao i Finansijski plan Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište,  Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda i Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica za 2020. i Finansijski plan Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište, takođe za 2020.godinu.

Nakon toga, odbornici su razmatrati i odlučivati o Planu rada i Finanijskom planu za MZ Banatski Sokolac, MZ Barice, MZ Velika Greda, MZ Veliki Gaj, MZ Dužine, MZ Jermenovci, MZ Kupinik, MZ Margita, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo, MZ Plandište, MZ Stari Lec i MZ Hajdučica. Na poslednjoj, 34. sednici SO Plandište odbornici su razrešili a nakon toga i imenovali novog zamenika predsednika, sekretara i  zamenika sekretara Opštinske izborne komisije opštine Plandište. Poslednja tačka su Odbornička pitanja.

 

x

Takođe pogledajte ...

Lovački podmladak LU Brzava Plandište u poseti sajmu lova

Lovačko udruženje „Brzava“ Plandište zahvaljujući aktivnostima i radu svojih članova, pre svega ...