IZVEŠTAJ SA 4. SEDNICE SO PLANDIŠTE

USVOJEN PRVI REBALANS

Poslednja, 4. sednica Skupštine opštine Plandište održana je u ponedeljak, 27.06.2016. godine sa ukupno 5  tačaka dnevnog reda. U radu sednice kojom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo, učestvovalo je 19 odbornika.
Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik SO Plandište je saopštio odbonicima da je, pored dve postojeće, formirana i odbornička grupa SPS sa dva odbornika čiji je predsednik Sava Savkov. Na samom početku sednice, odbornici SO Plandište razmatrali su i doneli Odluku o završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2015. godinu. U vezi sa ovom tačkom, rečeno je da su ukupni rashodi i izdaci za 2015. godinu iznosili 456.719.596 dinara, od toga za tekuće rashode izdvojeno je 427.591.282 dinara, za izdatke nefinansijske imovine 24.820.445 dinara i za izdatke za otplatu kredita i nabavku finansijske imovine, 4.308.870 dinara. U period januar-decembar 2015. godine, ostavren je ukupan fiskalni susficit u iznosu od 12.330.368 dinara.

Sledeća odluka koji su odbornici izglasali bila je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2016. godinu (prvi rebalans budžeta). U okviru ove tačke, rečeno je da se ovom Odlukom vrši uskladjivanje prihoda i primanja i rashoda i izdataka budžeta na višem nivou zbog potpisivanja ugovora sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije gde je opštini Plandište dodeljen transfer  za usluge socijalne zaštite u iznosu od 1.596.561,55 dinara i sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo gde su dodeljena sredstva za projekat “Izvodjenje izrade, opremanja i povezivanje istražno – eksploatacionog bunara u  naseljenom mestu Dužine”  u iznosu od 4. 818.671,99 dinara. Prvim rebalansom, odnosno, prvim dopunskim budžetom, planirani budžet opštine Plandište za 2016.godinu u iznosu od  482.098.926 dinara koriguje  se u 488.288.529 dinara.

Na dnevnom redu 4. Sednice SO Plandište bila je i Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodredjeno vreme za organizacione oblike u sistemu Opštine Plandište za 2016.godinu u okviru koje je izvestilac bio predsednik opštine, Jovan Repac koji je rekao da broj zaposlenih ostaje na nivou prošlogodišnjeg koji je odobrio resorno Ministrarstvo i Vlada Republike Srbije.

Odobrnici su na poslednjoj sednici doneli i Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Opštine Plandište da odlučuje i  zaključuje ugovore o pribavljanju, otudjenju i drugim oblicima raspolaganja nepokretnostima.

Poslednja tačka 4. sednice SO Plandište bila u odbornička pitanja.

x

Takođe pogledajte ...

Lovački podmladak LU Brzava Plandište u poseti sajmu lova

Lovačko udruženje „Brzava“ Plandište zahvaljujući aktivnostima i radu svojih članova, pre svega ...