J A V N I K O N K U R S ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DOBROVOLЈNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka (”Službeni glasnik RS”, br. 95/10) i člana 135. stav 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (”Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10), Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisuje:

J A V N I    K O N K U R S
   ZA PRIJAVU KANDIDATA
ZA DOBROVOLЈNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM
I KURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE

Na dobrovolјno služenje vojnog roka sa oružjem mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2016. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Zainteresovani kandidati prijavu mogu podneti Centru Ministarstva odbrane Vršac svakog radnog dana osim petka u vremenu od 09:00 do 13:00 časova u ulici Svetosavski trg broj 10 u Vršcu.

Prijave se mogu podneti i u Plandištu, u zgradi Suda u opštinskoj kancelariji broj 3, na adresi Vojvode Putnika broj 53, svakog petka u vremenu od 11:00 do 13:00 časova.

Kandidat koji ima prebivalište ili boravište u inostranstvu može podneti prijavu diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Telefon za kontakt: 013/839 – 694 i 013/837 – 020

x

Takođe pogledajte ...

Veliko priznanje za KK Agrobanat, Pinter Aron nosilac majstorskog zvanja u karateu

Sredina jula meseca je rezervisana za jedan od najpopularnijih karate kampova u ...