Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 59. Statuta opštine Plandište i člana 8. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu, Predsednik opštine Plandište, raspisuje Javni poziv za regresiranje troškova prevoza studenata koji svakodnevno putuju za školsku 2019/2020. godinu.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti u Opštinskoj upravi Plandište, u Uslužnom centru – Pisarnici (zgrada u dvorištu opštine) ili putem pošte na adresu Opštinska uprava Plandište, ul.  Vojvode Putnika br. 38,  26 360 Plandište, sa naznakom „Za regresiranje mesečnih karata studenata“.

Prijave se podnose do  24. januara 2020. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Prijavu možete preuzeti ovde.