Nova, 35. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za ponedeljak, 24.02.2020. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 14 tačaka. Odbornici će prvo razmatrati Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu (Prvi dopunski budžet), a nakon toga i Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Plandište za 2019. godinu i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Plandište.

Većnici će razmatrati i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2020. godinu, Program korišćenja sredstava naplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2020. godinu kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na usaglađavanje kapitala preduzeća Javnoh preduzeća „Polet“ Plandište.

Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća jeste i Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za zdravlje opštine Plandište i Izveštaja o implementaciji Plana javnog zdravlja opštine Plandište za 2019. godinu.

Nakon toga, na dnevnom redu 35. sednice Skupštine opštine su Rešenja o razrešenju člana i zamenika člana o imenovanju novih, Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu i Upravnog odbora Centra za socialni rad Plandište.

Poslednja tačka će biti Odbornička pitanja.