UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI II FAZA

Dana, 15.01.2020. godine u Opštinskoj upravi opštine Plandište počela je realizacija projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi II faza“ koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovode Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprrave (MDULS).

Istog dana je obrazovana Radna grupa koja će u narednih 12 meseci učestvovati u svim aktivnostima koje će imati za cilj unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima.

Paket podrške je od velikog značaja. Aktivnosti na projektu značajno će doprineti unapređenju procesa upravljanja ljudskim resursima i uspostavljanju sistema za stručno usavršavanje zaposlenih u opštini, i na taj način podići će kapacitet lokalne samouprave za pružanje kvalitetnih usluga građanima.

 

x

Takođe pogledajte ...

Lovački podmladak LU Brzava Plandište u poseti sajmu lova

Lovačko udruženje „Brzava“ Plandište zahvaljujući aktivnostima i radu svojih članova, pre svega ...